1-go Maja „siódemki” zagrają w Sochaczewie

Decyzją Zarządu PZR organizatorem tegorocznych Mistrzostw Polski Seniorów w Rugby 7 ponownie będzie MKS „Orkan” Sochaczew. Jest jednak szansa, że tegoroczny turniej zapadnie w pamięci uczestników, bowiem dzięki głównemu sponsorowi imprezy firmie „Profexim” przewidywane są nagrody finansowe dla najlepszych zespołów, rzeczowe dla najlepszych zawodników, catering dla wszystkich drużyn, najlepsi sędziowie i oprawa godna najważniejszego krajowego turnieju w rugby 7-osobowym. Turniej tradycyjnie zostanie rozegrany 1 maja, a aktualny regulamin mistrzostw zamieszczamy poniżej.

Regulamin Mistrzostw Polski Seniorów w rugby „7” – 2009

§ 1
Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Seniorów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby „7” na 2009r.

§ 2
Zawody odbywają się na podstawie przepisów gry w rugby, zgodnie z niniejszym regulaminem. Nad sprawnym przebiegiem zawodów oraz prawidłowym przestrzeganiem przepisów gry i postanowień niniejszego regulaminu czuwa Komisarz Turnieju wyznaczony przez PZR.

§ 3
W zawodach mogą uczestniczyć tylko te kluby, które są członkami PZR i posiadają aktualną licencję. Do MPS7 klub może zgłosi tylko jedną drużynę

§ 4
A/ W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 1990 i starsi posiadający ważną licencję zawodniczą PZR oraz aktualne badania lekarskie (ważność 6 miesięcy), wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dn.3 października 2006r.
par.2 .Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz specjalista posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo lekarskiego wydany przez
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
B/ Za ubezpieczenie zawodników biorących udział w MPS 7 odpowiedzialne są kluby zgłaszające.
C/ Dopuszcza się udział max. dwóch obcokrajowców w drużynie na zasadach j/w (nie dotyczy to drużyny Frogs&Co Warszawa)
D/ Zgodnie z przepisami IRB i PZR każda z drużyn może zgłosić do turnieju 12 zawodników z tym, że w jednym meczu może dokonać max. 3 zmiany.

§ 5
Zawody o Mistrzostwo Polski Seniorów w Rugby „7” rozgrywane są systemem jednodniowego turnieju do którego zostanie zakwalifikowanych 12 drużyn wg następujących zasad: 6 drużyn z ubiegłorocznych MPS7, 2 drużyny z Ekstraligi Rugby 7, 4 drużyny z „tzw dzikimi kartami” przyznanymi przez Wydział Szkolenia PZR w porozumieniu z Komisarzem PLR7 i Ekstraligi Rugby7. Numery przyznane poszczególnym drużynom wg następującego klucza:
1. Mistrz Polski Seniorów „7” z 2008 r., – FOLC AZS AWF WARSZAWA *
2. V-ce Mistrz Polski Seniorów „7” 2008r., – ORKAN SOCHACZEW
3. III drużyna z MPS7 z 2008 r., – AZS AWF KATOWICE
4. IV drużyna z MPS7 z 2008 r., – BUDOWLANI ŁÓDŹ
5. V drużyna z MPS7 z 2008 r., – UNISLAVIA UNISŁAW
6. VI drużyna z MPS7 z 2008 r., – ALFA BYDGOSZCZ
7. I drużyna z Ekstraligi 7 z 2008 r., – (AZS AWF Katowice) lub AZS Pol Wrocław
8. II drużyna z Ekstraligi 7 z 2008 r., – (Alfa Bydgoszcz) lub Flota Gdynia
9. I drużyna z „dziką kartą”,
10. II drużyna z „dziką kart”,
11. III drużyna z „dziką kartą”,
12. IV drużyna z „dziką kartą”.

§ 6
Drużyny zostaną rozstawione wg następującego klucza:
Grupa A:1,8,9;
Grupa B:2,7,10;
Grupa C:3,6,11;
Grupa D:4,5,12.

W pierwszej fazie turnieju drużyny grają w grupach systemem każdy z każdym. O kolejności miejsc w grupach decydują:
1.Suma dużych punktów (3pkt za wygraną, 2pkt za remis, 1pkt za porażkę),
2.Wynik bezpośredniego spotkania,
3.Lepsza różnica małych punktów,
4.Zdobycie pierwszych punktów w bezpośrednim spotkaniu.
W drugiej fazie drużyny grają wg miejsc zajętych w grupach:
1/4 finału :
I.A1-D2,
II.B1-C2,
III.C1-B2,
IV.D1-A2,
V.A3-D3,
VI.B3-C3;

1/2 finału:
VII. ZwI-ZwIII,
VIII. ZwII-ZwIV,
IX.PI-PIII,
X.PII-PIV;

finały:
o XI miejsce P V-P VI,
o IX miejsce Zw V-Zw VI,
o VII miejsce P IX-P X,
o V miejsce Zw IX-Zw X,
o III miejsce P VII-P VIII,
o I miejsce Zw VII-Zw VIII.

§ 7
Zespoły, które otrzymały „dziką kartę” numery zgodnie z miejscami zajętymi w ubiegłorocznych MPS „7” następnie wg miejsc zajętych w PLR7 w2008 r w trzeciej kolejności wg miejsc w lidze 15. Jeżeli zgłoszą się drużyny, które nie uczestniczyły w/w rozgrywkach ich numery będą losowane.

§ 8
1. W przypadku remisu w meczach finałowych zarządzana jest dogrywka 5min. Jeżeli i ona nie da rozstrzygnięcia, zarządza się następną dogrywkę 5 min. Po każdym takim okresie drużyny zmieniają strony, bez przerwy aż do rozstrzygnięcia , które następuje po zdobyciu punktów przez którąkolwiek z drużyn

§ 9
1. Pierwsze trzy kluby w końcowej klasyfikacji MPS „7” otrzymują pamiątkowe puchary i medale (12 + 2 dla każdej z tych ekip).
2. Pozostałe nagrody w gestii organizatora.

* drużyny zostały podstawione przez Redakcję www.rugby.info.pl

PZRugby