Husarze 2012 – najlepsi z najlepszych….głosujemy !!!

Już po raz piąty Rugby Barbarians Polska wspólnie z portalami 80minut.pl oraz rugby.info.pl pod patronatem Polskiego Związku Rugby przyzna nagrody Husarzy Rugby.
Wyniki plebiscytu będą oficjalne ogłoszone na uroczystej Gali Husarzy Rugby 2012, która odbędzie się w gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu dniu 2013-03-28 o godz. 19.00.

Wraz z czołowymi trenerami oraz uznanymi autorytetami organizatorzy dokonali wyboru nominowanych.
Desygnowano po trzech kandydatów na każdą z pozycji w następujących kategoriach:
– Drużyna Rugby 7 Kobiet
– Drużyna Rugby 7 Mężczyzn
– Drużyna Rugby 15

W tym roku postanowiono, że o wyborze najpopularniejszych zawodniczek i zawodników sezonu zdecydują kibice.
Głosowanie i bieżące wyniki będą dostępne na stronach 80minut.pl, rugby.info.pl oraz oficjalnej stronie Związku pzrugby.pl.

Wśród rozlosowanych głosujących przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody jakimi są trzy podwójne zaproszenia na Galę Husarzy, która odbędzie się w Gdańsku oraz podwójne zaproszenie na pobyt w hotelu Bryza w Juracie.
Wspaniałą nagrodą będą trzy podwójne zaproszenia VIP na mecz reprezentacji Polski przeciwko Ukrainie oraz udział w pomeczowym bankiecie w dniu 2013-03-30 w Gdyni.
Dodatkowo tego uczestnicy mogą spodziewać się atrakcyjnych nagród rzeczowych ufundowanych przez sklep FanStore.pl.

Co do samych kandydatur należy się kilka zdań wyjaśnienia czym Kapituła Husarz 2012 kierowała się przy wyborze nominowanych.
Pryncypialna stała się zasada rugby jako sportu czystego. Z tej przyczyny z „klucza” zostali pominięci zawodnicy zawieszeni przez Polski Związek Rugby. Ponadto uhonorowaliśmy graczy, którzy oprócz tego że reprezentują Polskę, grają w naszej lidze. Dlatego wśród nominowanych trudno szukać kadrowiczów bez polskiego paszportu, których widujemy tylko dwa-trzy razy do roku na meczach reprezentacji Polski.
Dla Organizatora nadrzędnym były występy w Reprezentacji Polski oraz wyniki Mistrzostw Polski pod patronatem Polskiego Związku Rugby.

Regulamin głosowania „Husarz 2012”

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania
Internetowego w plebiscycie „Husarz 2012” (zwanego dalej „Plebiscytem”).
2. Plebiscyt organizowany jest przez Rugby Barbarians Polska przy współpracy www.80minut.pl, www.rugby.info.pl, pod patronatem Polskiego Związku Rugby.
3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na
zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2 Cel Plebiscytu
1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów w kategoriach – najpopularniejsza:
a. Drużyna żeńska rugby 7
b. Drużyna męska rugby 7
c. Drużyna męska rugby 15
2. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego.
3. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się podczas Gali Husarz 2012.
4. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronach: www.80minut.pl, www.rugby.info.pl, www.rugbypolska.pl, www.pzrugby.pl.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
1. Uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie są wyłącznie osoby, które spełniają
następujące warunki:
a. w dniach 12.02.2013r. – 26.03.2013r. zarejestrują się i oddadzą ważny głos wypełniając prawidłowo formularz głosowania,
b. zaakceptują regulamin oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Rugby Barbarians Polska i podmioty współpracujące na
potrzeby organizacji Plebiscytu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).
2. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie tylko jeden raz.

§ 4 Nagrody
1. Dla uczestników głosowania przewidziane są trzy podwójne zaproszenia do udziału w oficjalnej uroczystości ogłoszenia wyników podczas Gali Husarz 2012, 2 osobowy pobyt w Hotelu Bryza, trzy podwójne zaproszenia VIP na mecz reprezentacji Polski przeciwko Ukrainie oraz udział w pomeczowym bankiecie w dniu 2013-03-30 oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez skep FanStore.pl. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na Gali.
2. Osoby nagrodzone zostaną wyłonione spośród Uczestników, którzy zagłosują
przynajmniej na jedną kategorię.
3. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym przez Organizatora, w terminie
3 dni od zakończenia głosowania na adres e-mail, który podano na formularzu głosowania. W przypadku braku odpowiedzi w przeciągu 24 godzin
na wysłanego e-maila, nagroda przechodzi na następnego Uczestnika wyłonionego
w drodze dalszego losowania.
4. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na
inną nagrodę.

§ 5 Komisja
1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania Husarz 2012 czuwa Kapituła Plebiscytu.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń,
których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
szkody tym spowodowane,
c. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub
niezależnych od Organizatora,
d. nie przekazanie nagrody, spowodowane przekazaniem przez Uczestnika
błędnych danych kontaktowych (adres e-mail).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
3. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez
Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronach:
www.pzrugby.pl, www.80minut.pl, www.rugby.info.pl.