Kurs dla animatorów rugby i kandydatów na sędziów

W dniach 27-28 listopada odbędzie się planowany wcześniej kurs dla animatorów rugby i kandydatów na sędziów.

Głównymi wykładowcami kursu będą trener reprezentacji rugby 7 Andrzej Kopyt i sędzia międzynarodowy Wiesław Piotrowicz wspomagani przez szkoleniowców pomorskich klubów rugby. Miejscem kursu będzie sopocki hotel „Sopot” (ul. Bitwy pod Płowcami 62), do którego uczestnicy powinni dotrzeć w sobotę 27.11. do godz. 12.30.

Program kursu dla animatorów:
Sobota; do 12.30 – przyjazd uczestników; 13.00 – obiad; 14.00-15.00 – rys historyczny, charakterystyka dyscypliny; 15.00-16.00 – bezpieczeństwo i organizacja zajęć; 16.00-16.15 – przerwa na kawę; 16.15-18.15 – metodyka nauczania i technika wykonywania podstawowych elementów techniki indywidualnej; 18.45 – kolacja; 20.00-21.00 – podstawowe przepisy gry w rugby.
Niedziela; 8.00 – śniadanie; 9.00-10.30 – gry i zabawy ruchowe pomocne w nauczaniu techniki indywidualnej; 10.30-11.30 – metodyka nauczania i technika wykonywania podstawowych elementów techniki indywidualnej; 11.30-11.45 – przerwa na kawę; 11.45-12.30 – elementy rugby w lekcji wychowania fizycznego; 12.30 – 13.30 – struktura organizacyjna polskiego rugby, formy współzawodnictwa; 13.45 – obiad.
Program kursu dla kandydatów na sędziów:
Sobota; do 12.30 – przyjazd uczestników; 13.00 – obiad; 14.00-15.00 – sprawy organizacyjne, omówienie regulaminów sędziowskich, warunki zostania sędzią rugby; 15.00-16.00 – merytoryczne i fizyczne przygotowanie sędziego do sezonu i zawodów, praca sędziów w zespole; 16.00-16.15 – przerwa na kawę; 16.15-18.15 – omówienie ważniejszych przepisów gry w kontekście sędziowania zawodów; 18.45 – kolacja; 20.00-21.00 – podstawowe przepisy gry w rugby.
Niedziela; 8.00 – śniadanie; 9.00-11.30 – zmiany w przepisach dotyczace rozgrywek do lat 19, sędziowanie rozgrywek dzieci i młodzieży, sędziowanie na linii; 11.30-11.45 – przerwa na kawę; 11.45-12.30 – sprawdzian ze znajomości przepisów gry w rugby; 12.30-13.30 – omówienie sprawdzianu, podsumowanie szkolenia; 13.45 – obiad

Bliższe info – Polski Związek Rugby tel. (22) 835 35 87

www.pzrugby.republika.pl