Site icon rugby.info.pl

Kurs dla instruktorów i animatorów rugby „7”

W dniach 14-16 stycznia w Sopocie odbędzie się kurs dla instruktorów i animatorów rugby 7, a także przedstawicieli klubów uczestniczących w rozgrywkach Polskiej Ligi 7.

Bazą imprezy będzie hotel „Sopot” w Sopocie przy ulicy Bitwy pod Płowcami 62 tel. 058 551 32 01. Przewidywany jest następujący program spotkania:
14.01.05 /piątek/
– przyjazd uczestników do godziny 16-tej
16.30 spotkanie organizacyjne dla wszystkich uczestników
18.30 walory rozwojowe rugby 7 z prezentacją – dla wszystkich
15.01.05 /sobota/
9.00 kalendarz i systemy rozgrywek w 2005 r, konferencja prasowa
11.30 zajęcia praktyczne dla trenerów i animatorów/ hala sportowa/
15.30 zajęcia praktyczne dla trenerów i animatorów/ hala sportowa/
19.00 spotkanie z przedstawicielem Zakładu Gier Sportowych AWF Wrocław na temat ośrodka szkolenia kadr rugby 7
16.01.05/niedziela/
9.00 narada środowiskowa
11.00 zajęcia praktyczne i egzamin zaliczeniowy dla trenerów, instruktorów oraz animatorów
13.30 podsumowanie i zakończenie spotkania
Wszyscy trenerzy, instruktorzy i kandydaci na animatorów proszeni są o zabranie sprzętu treningowego /zajęcia w hali, ale gdyby były korzystne warunki pogodowe także w terenie/ Do dnia 10 stycznia istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia udziału. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu.

www.pzrugby.republika.pl

Exit mobile version