Site icon rugby.info.pl

Mistrzostwa Polski Beach Rugby Gdańsk 2010

Polski Związek Rugby i Rugby Barbarians Polska serdecznie zapraszają na II Oficjalne Mistrzostwa Polski w Beach Rugby (rugby plażowe) kobiet i mężczyzn.
Mistrzostwa Polski Beach Rugby odbędą się w dniu 24.07.2010 na plaży Gdańsk – Stogi .
Zawody o Mistrzostwo Polski w Beach Rugby rozgrywane są systemem jednodniowego turnieju, do którego zostanie zakwalifikowanych do 16 drużyn mężczyzn i do 6 drużyn kobiet wg następujących zasad:

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru drużyn w przypadku zgłoszenia większej liczby klubów niż przewidziana, w zależności od następujących kryteriów: spełnienie warunków regulaminu, poziom sportowy.
Gwarantowane miejsce w finale mają drużyny ekstraligi rugby i dwie najlepsze drużyny I ligi sezonu 2009-2010.
Pozostałe drużyny zostaną zakwalifikowane na podstawie wyników sportowych i frekwencji w zawodach sportowych organizowanych przez Polski Związek Rugby za sezon 2009-2010

Wyżej wymienione zobowiązane są do przysłania wniosku zgłoszeniowego do dnia 05.07.2010 na adres
RUGBY BARBARIANS POLSKA
81-741 Sopot ul. Jana z Kolna 16
lub na adres mailowy
rugbybarbarianspolska@gmail.com

Po akceptacji zgłoszenia oczekujemy na wpłatę zwrotnej kaucji w wysokości 250 PLN , która będzie zwrócona w dniu Mistrzostw na konto Stowarzyszenia Rugby Barbarians Polska w Sopocie
Bank MILLENNIUM I O/ Sopot
73 1160 2202 0000 0001 2208 2429

Zapraszamy do wzięcia udziału w mistrzostwach!

Zawody rozgrywane pod patronatem Polskiego Związku Rugby.

Z pozdrowieniami
Rugby Barbarians Polska

Grzegorz Kacała [+48] 500 00 85 06

Regulamin Mistrzostw Polski Seniorów w Beach Rugby

§ 1
Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Seniorów oraz srebrnego i brązowego medalisty ” Mistrzostw Polski Seniorów w Beach Rugby (rugby plażowym)” na 2010 rok.

§ 2
Zawody odbywają sie na podstawie przepisów gry w rugby opisanych w § 8, zgodnie z niniejszym regulaminem. Nad sprawnym przebiegiem zawodów oraz prawidłowym przestrzeganiem przepisów gry i postanowień niniejszego regulaminu czuwa Komisarz Turnieju wyznaczony przez PZR.

§ 3
W zawodach mogą uczestniczyć tylko te kluby, które sa członkami PZR i posiadają aktualna licencje. Każdy taki klub może zgłosi tylko jedna drużynę.

§ 4
A. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 1991 i starsi posiadający ważną licencje zawodnicza PZR oraz aktualne badania lekarskie (ważność 6 miesięcy), wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 3 października 2006r. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz specjalista posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo lekarskiego wydany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
B. Za ubezpieczenie zawodników biorących udział w MPBR odpowiedzialne są kluby zgłaszające.
C. Dopuszcza sie udział max. dwóch obcokrajowców w drużynie na zasadach j/w (nie dotyczy to drużyny Frogs&Co Warszawa).
D. Każda z drużyn może zgłosić do turnieju 8 zawodników , na boisku występuje 5 zawodników plus 3 rezerwowych.

§ 5
Zawody o Mistrzostwo Polski w Beach Rugby (rugby plażowym) rozgrywane są systemem jednodniowego turnieju.

§ 6
W pierwszej fazie turnieju drużyny grają w grupach systemem każdy z każdym. O kolejności miejsc w grupach decydują:
• Suma dużych punktów (3pkt za wygrana, 2pkt za remis, 1pkt za porażkę),
• Wynik bezpośredniego spotkania,
• Lepsza różnica małych punktów,
• Zdobycie pierwszych punktów w bezpośrednim spotkaniu.

W drugiej fazie drużyny grają wg. miejsc zajętych w grupach :1/2 finału zwycięzca grupy A-1 z B-2 i A-2 z B-1. W Podobny sposób rozgrywane są mecze o miejsca 5-8.

§7
A. Pierwsze trzy kluby w końcowej klasyfikacji MPBR otrzymują pamiątkowe puchary i medale (8+ 2 dla każdej z tych ekip).
B. Pozostałe nagrody w gestii organizatora.

§8
Przepis I – BOISKO

1. Nawierzchnia:
a. Gra toczona jest na wyrównanym piasku.

2. Powierzchnia:
a. Pole gry (field-of-play) może mieć długosz nie większa niż 50 metrów i nie szersza niż 35 metrów
b. Pole punktowe (in-goal-field) może mieć długość nie większa niż 5 metrów szerokości nie większa niż szerokość boiska

3. Linie:
a. Linie (dead ball line) i (touch in goal line) nie nalezę do pola punktowego
b. Linia (goal line) należy do pola punktowego, ale nie należy do pola gry
c. Linia środkowa (halfway line) jest równoległa do linii (goal line)
d. Linie autu (touch line) nie nalezą do boiska.

4. Wymiary słupów i poprzeczki:
a. W Beach Rugby nie występują bramki

Przepis II – DRUŻYNY

5. Maksymalna liczba graczy na boisku:
a. Każda z drużyn może mieć na boisku maksymalnie 5 graczy

6. Gracze rezerwowi:
a. każda drużyna może nominować trzech rezerwowych

7. Zmiany graczy w trakcie gry:
a. Zmieniony gracz może powrócić na boisko w trakcie meczu.
b. Zmiany mogą być przeprowadzone tylko w momencie, gdy piłka jest w „martwej pozycji” i za zgoda arbitra.

Przepis III – UBIÓR

8. Ubiór:
a. Gracze każdej drużyny powinni nosić strój (koszulka, spodenki)

9. Niedozwolony ubiór:
a. Niedozwolone jest noszenie biżuterii, zegarków itp.
b. Niedozwolone jest noszenie butów o twardych podeszwach, preferowany jest brak obuwia

Przepis IV – CZAS GRY

10. Czas trwania meczu:
a. Mecz eliminacyjny nie może trwać dłużej niż 6 minut plus czas stracony plus czas dodatkowy w wyjątkowych okolicznościach.
b. Mecze finałowe – o miejsca nie może trwać dłużej niż 10 minut plus czas stracony plus czas dodatkowy w wyjątkowych okolicznościach
c. Każdy mecz podzielony jest na dwie połowy odpowiednio po 3 minut w eliminacjach i po 5 minut w meczach finałowych
d. Koniec czasu jest końcem gry

11. Przerwa po zakończeniu pierwszej połowy:
a. W trakcie przerwy gracze zmieniają strony
b. Przerwa może trwać maksymalnie 3 minuty

Przepis V – CZAS DODATKOWY

12. Brak rozstrzygnięcia meczu w regularnym czasie
a. W rozgrywkach w systemie pucharowym w przypadku remisu po skończeniu sie czasu gry przechodzi sie do pojedynków
b. Zawodnik jednej drużyny staje z piłka na linii środkowej, a zawodnik drużyny przeciwnej na linii punktowej (goal line)
c. Wszyscy pozostali gracze musza stać, co najmniej, piec metrów za linia środkowa, za plecami zawodnika z piłka
d. W momencie, gdy sędzia da sygnał gwizdkiem zawodnik stojący z piłka na linii środkowej podejmie próbę zdobycia przyłożenia, a zawodnik drużyny przeciwnej podejmie próbę zatrzymania go (tackle)
e. jeżeli zawodnik atakujący zostanie zatrzymany (tackle) lub piłka znajdzie sie w „martwej pozycji” próba zostanie uznana za nieudana i zakończona przez sędziego gwizdkiem
f. Każda drużyna ma piec prób zdobycia przyłożenia, w których musza brać udział różni zawodnicy
g. Drużyna, która zdobędzie więcej przyłożeń wygrywa
h. W przypadku braku rozstrzygnięcia po pięciu próbach, pojedynki kontynuuje sie do skutku.

Przepis VI – ZDOBYWANIE PUNKTÓW

13. Przyłożenie
a. Jest warte 5 punktów

14. Przyłożenie karne
a. Przyznawane jest w momencie przerwania akcji, mogącej zakończyć sie przyłożeniem, za pomocą faulu
b. Jest warte 5 punktów

15. Podwyższenie
a. W Beach Rugby nie ma podwyższeń

16. Drop Kick
a. W Beach Rugby nie ma Drop Kick’ów

Przepis VII – KOPANIE W GRZE

17. Rozpoczęcie gry
a. Na początku połowy grę rozpoczyna sie w centrum linii środkowej

18. Wznowienie gry
a. Grę po przyłożeniu wznawia sie rozpoczęciem gdziekolwiek na linii środkowej
b. Po przyłożeniu przez jedna drużynę, druga ma 15 sekund na wznowienie gry na środku
c. Jeżeli drużyna, której położono punkty, nie wznowi gry w czasie 15 sekund, piłka trafia do przeciwnika

19. Położenie drużyny przeciwnika podczas rozpoczęcia i wznowienia:
a. Drużyna bez piłki musi znajdować sie w odległości, co najmniej, 5 metrów od linii środkowej
b. Kara: Wolny 5 metrów od linii środkowej w kierunku ataku

20. Kopanie w grze
a. W Beach Rugby nie można kopać piłki w sposób inny niż rozpoczęcie (tap kick)
b. Kara: Wolny (free kick) z miejsca kopnięcia

Przepis VIII – AUT

21. Po wyjściu piłki poza linie autu (touch line) wykonywany jest „szybki” aut.

Przepis IX – MŁYN

22. W Beach Rugby nie rozgrywamy młynów.

Przepis X – Przegrupowania ,młyny spontaniczne ( ruck , maul )

23. W Beach Rugby niedozwolone jest wiązanie młynów spontanicznych.
a. Kara :Strata piłki.

Exit mobile version