Site icon rugby.info.pl

Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów rugby „7”

Zgodnie z kalendarzem PZR turniej finałowy o MPJ w rugby7 zostanie
rozegrany 21.VI.2008r.Wszystkie kluby zainteresowane udziałem
w tych mistrzostwach proszę o potwierdzenie swego uczestnictwa
w biurze PZR lub do komisarza ligi7 w nieprzekraczalnym terminie
do 30.IV.2008r….

W przypadku gdy do mistrzostw zgłosi się więcej
niż osiem ekip zgodnie z regulaminem 22.V.2008r.rozegrane zostaną dwa
turnieje półfinałowe.Sposób kwalifikacji podany jest we
wspomnianym regulaminie MPJ w rugby7 na 2008r.
Do mistrzostw zostaną dopuszczone tylko te kluby które posiadają
aktualną licencję PZR.Również wszyscy zgłoszeni przez klub zawodnicy
winni posiadać ważną licencję oraz badania lekarskie.
Proszę wszystkich trenerów oraz kierowników drużyn o poważne
potraktowanie startu swoich klubów w Mistrzostwach Polski.

Exit mobile version