Nawet delikatna dziewczyna kwiaty ścina

Kobieto, królowo, szatanie, aniele,
Motylu, głazie, kwiecie,
Duchu z niebios w ludzkim ciele,
Nie ze świata, a na świecie.

Ignacy Józef Kraszewski