Nieznane początki rugby w Siedlcach

W Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 23.05 otwarto przygotowaną przez Miejski Klub Rugby wystawę jubileuszową „Nieznane początki rugby w Siedlcach”. Ekspozycja nawiązuje do pierwszego meczu rugby, który został rozegrany w Siedlcach 50 lat temu, 25 maja na nieistniejącym już Stadionie Miejskim przy ul. Wojskowej w ramach Pucharu Pokoju zmierzyły się reprezentacje seniorów Rumunii i NRD.

Wystawę otworzyli przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś, przewodniczący Komisji Sportu Henryk Niedziółka, radni Paweł Narojek i Adam Tomczuk oraz działacze MKR Grzegorz Pliszka i Jacek Wierzbicki.

Piotr Karaś pogratulował Miejskiemu Klubowi Rugby pomysłu, Henryk Niedziółka przypomniał historię rugby w Siedlcach, Sławomir Kindziuk mówił o wkładzie MKR w dokumentowanie historii kultury fizycznej w Siedlcach, a Paweł Narojek podkreślił potrzebę organizowania podobnych wystaw. W imieniu dyrektora CKiS imprezę poprowadził Jarosław Skrobecki.

Na wystawie, otwartej do 6 czerwca, można obejrzeć oryginalne dokumenty dotyczące przygotowań meczu w Siedlcach, zeskanowane wycinki prasowe, zdjęcia pamiątek i unikalne fotografie z meczu. Puchar Pokoju to największa impreza rugby rozegrana w Polsce, w ciągu 5 dni 4 reprezentacje narodowe seniorów rozegrały w różnych miastach 6 spotkań.

Foto: Jarosław Kurzawa
Tekst: Jacek Wierzbicki