Site icon rugby.info.pl

Po pierwszym spotkaniu nowego Zarządu

Wczoraj po raz pierwszy spotkał się nowy Zarząd Polskiego Związku Rugby . Dokonano wyboru prezydium, w którym obok prezesa Jana Kozłowskiego i sekretarza generalnego Grzegorza Borkowskiego znaleźli się: Krzysztof Serafin (wiceprezes), Robert Pietrzak (wiceprezes) i Tomasz Urynowicz (skarbnik).

Pierwsze spotkanie poświęcone m.in. ocenie stanu polskiego rugby udowodniło, że głównym celem nowych władz będzie praca nad stworzeniem warunków dla rozwoju rugby wśród dzieci i młodzieży. Jednoznacznie uznano, że tylko wzrost liczby zawodników może rozwiązać wiele problemów i konfliktów w naszym sporcie i choć z pewnością nie da się tego zrobić w bardzo krótkim czasie, a pomysły na osiągnięcie tego celu nie są do końca sprecyzowane, to staną się one priorytetem w działalności Zarządu.

Celowość takich działań potwierdziła dyskusja nad projektem kalendarza na rok 2012, która jasno pokazała, jak trudne w naszych warunkach jest pogodzenie interesów kadry seniorów w odmianie 15 i 7-osobowej oraz czołowych klubów walczących o tytuł w Ekstralidze, Pucharze Polski i nie zamierzających rezygnować z trofeum w rywalizacji 7-ek. Ustalono harmonogram najbliższych działań, które powinny umożliwić przedstawienie wiosennego kalendarza seniorów w połowie stycznia.

Ponadto zapoznano się z uchwałami grudniowego Walnego Zgromadzenia Delegatów, z których największe znaczenie w chwili obecnej mają te znoszące przepis o bezpłatnym wypożyczeniu na okres studiów oraz podnoszące stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników (1 stycznia otwiera się okienko transferowe).

Zgadzając się z wolą delegatów postanowiono podnieść stawki ekwiwalentu, choć podkreślano, że liczba transferów w Polsce jest generalnie niewielka, a utrzymanie zawodnika zagranicznego (przyjeżdżającego do Polski tylko na okres rozgrywek) jest znacznie tańsze niż krajowego.

Przypominano też, stawki te nie odnoszą się do zawodników mających podpisane z klubami umowy lub kontrakty. Ostatecznie postanowiono, że maksymalne stawki ekwiwalentu od 1 stycznia wynosić będą:
– reprezentant Polski seniorów – 25.000,- (dotychczas 20.000)
– kadra Polski seniorów – 17.500,- (dotychczas 15.000)
– młodzieżowy reprezentant Polski – 15.000,- (dotychczas 12.500)
– zawodnik ekstraligi – 15.000,- (dotychczas 12.500)
– zawodnik I ligi – 8.000,- (dotychczas 5.000)
– zawodnik II ligi – 4.000,- (dotychczas 2.500)
– reprezentant Polski juniorów – 12.000,- (dotychczas 7.500)
– kadra Polski juniorów – 6.000,- (dotychczas 3.750)
– reprezentant Polski „7″ – 10.000,- (dotychczas 7.500)
– zawodnik rozgrywek „7″ – 4.000,- (dotychczas 3.750)

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w Gdańsku, 27 stycznia 2012 r. przed uroczysta galą, na której zostaną wręczone statuetki Husarzy 2011, czyli nagrody dla najlepszych w środowisku rugby, przyznawane przez Kapitułę powoływaną przez Stowarzyszenie Rugby Barbarians Polska.

PZRugby

Exit mobile version