Praca dla MANAGERA

Polski Związek Rugby ogłasza konkurs na stanowisko MANAGERA REPREZENTACJI POLSKI SENIORÓW obu podstawowych odmian rugby: 15-osobowej i 7-osobowej.

DEFINICJA MANAGERA
1. Osoba posiadająca odpowiedni autorytet, pozostająca osobą bezkonfliktową.
2. Osoba, która powinna być jednym z istotnych ogniw przy współpracy pomiędzy PZR i Reprezentacją Polski.
3. Osoba ta powinna posiadać niezbędną wiedzę ekonomiczno – finansową.
4. Osoba ta powinna posiadać odpowiednią kulturę osobistą, łatwo nawiązywać kontakty, znać języki obce i w sposób naturalny, reprezentować Polskie Rugby.
5. Osoba ta powinna posiadać umiejętność kompleksowego spojrzenia na możliwości, rozwój i kierunki w Polskim Rugby.
6. Osoba ta powinna być mocno zaangażowana w wykonywanie swoich obowiązków.
7. Być osobą pozytywnie nastawioną na sukces, posiadać silną osobowość, odporność na stresy, posiadać odpowiednią kreatywność i odpowiednie umiejętności pozyskiwania zasobów ludzkich do realizacji postawionego zadania.
8. Posiadanie dobrej znajomości zasad organizacji sportu w Polsce oraz specyfiki funkcjonowania w nim struktur PZR.

ZADANIA MANAGERA REPREZENTACJI POLSKI
1. Ścisła współpraca dotycząca działalności finansowej, jak również organizacyjnej, z PZR i przy pełnej kontroli PZR.
2. Pozyskiwanie środków sponsorskich, lub pozyskanie Sponsorów Strategicznych.
3. Pozyskiwanie firm reklamowych i sponsorów dla spotkań Reprezentacji Polski, wynikających z kalendarza rozgrywek. Ścisła współpraca z organizatorami rozgrywek, przy współpracy z PZR.
4. Tworzenie prawidłowego wizerunku medialnego Reprezentacji Polski, tworzenie strony internetowej itp., przy ścisłej współpracy z PZR.
5. Uczestnictwo w opracowaniu regulaminów dyscyplinarnych, premiowych, zadaniowych itp., przy ścisłej współpracy z odpowiednimi komisjami działającymi przy PZR i przy udziale PZR.
6. Dopilnowanie właściwego przygotowania miejsc rozegrania spotkania, zgodnie z wymogami regulaminowymi.
7. Budowa sztabu szkoleniowo – organizacyjnego Reprezentacji Polski, przy ścisłej współpracy z trenerem, jak również PZR.
8. Zabezpieczenie zaplecza organizacyjnego finansowego dla reprezentacji, poprawa relacji z klubami i trenerami.
9. Opracowanie podstaw prawnych do podpisywania z zawodnikami i kadrą odpowiednich umów, regulaminów nagradzania i kart zawodnika reprezentacji, przy założeniu wcześniejszego zabezpieczenia finansowego, zgodnie z prawem polskim i przy ścisłej współpracy z PZR.
10. Odpowiednia współpraca z zawodnikami reprezentacji, stały kontakt z miejscem pracy lub nauki zawodnika, jak również udzielenie pełnego wsparcia przy rozwiązywaniu wszystkich problemów zawodników reprezentacji, jak również budowa pozytywnych relacji w zespole.

WYNAGRODZENIE MANAGERA
Proponowane wynagrodzenie ma stanowić 20% sum pozyskanych w wyniku działalności Managera, choć oczywiście istnieje możliwość negocjowania jego wysokości w przypadku konkretnych zleceń.
Manager Reprezentacji Polski w Rugby, musi być jednym z istotnych ogniw pracy PZR. W swojej pracy ma zająć się całokształtem prac Reprezentacji Polski, odciążając Trenera Reprezentacji Polski, który ma inne zadania. Wszelkiego rodzaju definicje i zakresy obowiązków, nie zastąpią osobowości managera, który musi lubić to, do czego się zobowiązał. Zakres obowiązków musi być zaakceptowany przez niego samego, trenera i PZR. Forma współpracy musi być zgodna z prawem polskim i PZR. Szczegółowe zasady rozliczania, ocena pracy i zakresy, okres współpracy, będą ustalone w odpowiedniej umowie zawartej pomiędzy stronami.

Zdając sobie sprawę z wysokich wymagań stawianych osobie pełniącej funkcję managera dopuszcza się możliwość złożenia aplikacji przez osoby, które nie są w stanie wypełnić ich w 100%, choć największe szanse wyboru będzie miał oczywiście kandydat najbliższy przedstawionemu ideałowi. Na pisemne oferty oczekujemy w biurze Związku do 3 czerwca br.

PZRugby