Projekt rewolucyjnych zmian w przepisach rugby

Od 6 stycznia IRB wprowadza testowo w szkockim Super Cup
nowe przepisy gry w rugby. Celem zmian jest stworzenie gry,
w której piłka jest czyszczona o wiele szybciej niż teraz i
dłużej zostaje w grze, na którą ma być teraz więcej miejsca.
Ma być mniej karnych, a więcej przyłożeń. Przepisy były
testowane przez ponad rok w Stellenbosch w RPA, teraz czas
na profesjonalną ligę szkocką.

A oto propozycje zmian:

Aut:
– Przy szybkim wrzucie do autu piłka może być
wrzucona prostopadle do linii bocznej bądź w stronę drużyny
wrzucającej,
– Zawodnik z przodu formacji autowej może odklejać
się jak tylko piłka opuści ręce wrzucającego,
– Wyskakujący musi stać 2 metry od linii wrzutu,
– Młynarz drużyny przeciwnej nie musi stać w polu
5 metrów,
– W aucie musi brać udział co najmniej 2 graczy,
ale ma górnego ich limitu,
– Nie musi być jednakowej ilości zawodników po obu
stronach autu,
– W przypadku wrzutu tendencyjnego dyktowany jest
wolny bądź wrzut przeciwnika.

Przegrupowanie:
– Zawodnicy dochodzący do przegrupowania muszą
zrobić to od tyłu, a nie z boku. Surowo przestrzegane,
– Natychmiast po szarży występują linie spalonego
za ostatnimi nogami,
– Szarżowany musi natychmiast zagrać piłką i nie
może być powstrzymywany przez nikogo kto nie stoi,
– Ktokolwiek inny grający piłką w przegrupowaniu
musi stać na nogach,
– Jeśli piłka jest niemożliwa do zagrania,
dyktowany jest wolny dla broniących,
– Jeśli zawodnik złapie piłkę bezpośrednio po
kopie i zostanie zaszarżowany, a piłka będzie niemożliwa do
zagrania, dyktowany jest wolny dla drużyny zaszarżowanego.

Maul:
– Broniący maula mogą go zawalać,
– Dochodzić do maula można jedynie od tyłu. Surowo
przestrzegane,
– Gdy piłka jest niemożliwa do zagrania, dyktowany
jest wolny dla broniących.

Pole 22 metrów:
– Jeśli broniący złapie piłkę poza polem 22 metrów
i poda bądź wbiegnie doń, to:
o Jeśli piłka zostanie wykopana bezpośrednio w aut
– aut z miejsca kopu,
o Jeśli nastąpi szarża, maul lub ruck, a następnie piłka
zostanie wykopana bezpośrednio w aut
– aut z miejsca przecięcia z linią boczną.

Młyn dyktowany:
– Linia spalonego dla zawodników nie biorących
udziału w młynie to 5 metrów za ostatnimi nogami.
Sankcje:
– Za wszelkie wykroczenia poza spalonym, nie
dochodzeniem do przegrupowań od tyłu i faulami dyktowany
jest wolny,
– Karny dyktowany jest tylko w trzech przypadkach
(poza niebezpieczną grą) w przegrupowaniach:
o Za spalony przez nie dochodzenie od tyłu,
o Za spalony przez przekroczenie linii ostatnich nóg,
o Gdy zawodnik na ziemi uniemożliwia zagranie piłki.

Sędziowie:
– Sędziowie boczni (nazwani teraz dla wyróżnienia
sędziami chorągiewkowymi) mogą
wskazywać spalone podczas szarż poprzez uniesienie
chorągiewki w stronę drużyny atakującej. Sędzia po drugiej
stronie boiska pokazuje wtedy to samo, aby zwrócić uwagę
sędziego głównego,
– Słupki przy liniach pola punktowego i rogach
boiska są cofnięte o 2 metry.

Źródło: Rugby World

na podstawie tłumaczenia opracował – Jerzy Głowacki