Site icon rugby.info.pl

Przepisy gry w RUGBY

Wstęp

Celem gry jest zdobywanie jak największej ilości punktów przez dwie drużyny złożone z 15, 10, 7 zawodników każda, za pomocą noszenia, podawania, kopania piłki i kładzenia jej na polu punktowym przeciwnika, przy równoczesnym przestrzeganiu przepisów gry, zgodnym z duchem sportowym. Drużyna, która zdobyła większą ilość punktów jest zwyciężą spotkania.

Przepisy gry, także te dla zawodników do lat 19-tu, stanowią kompletną całość i zawierają wszystkie informacje pozwalające na grę w duchu sportowym.

Rugby jest sportem, który wymaga kontaktu fizycznego. Każdy sport kontaktowy kryje w sobie wiele niebezpieczeństw. Ważnym staje się to, aby zawodnicy przestrzegali przepisów i dbali o bezpieczeństwo własne i innych.

Osoby, które wdrażają procesy treningowe i kształtują zawodników są odpowiedzialne za właściwe przygotowania, które powinny uwzględniać metody gwarantujące respektowanie przepisów gry i bezpiecznego uprawiania rugby.

Sędzia ma obowiązek stosowania w sposób uczciwy wszystkich przepisów we wszystkich spotkaniach. wyjątkiem mogą być jedynie nowe przepisy wprowadzane w wersji eksperymentalnej.

Federacje – związki mają obowiązek czuwania nad prawidłowymi formami gry na każdym poziomie, respektując zachowania sportowe i dyscyplinujące. Zasada ta nie może dotyczyć jedynie tylko sędziów a powinna dotyczyć także: federacji – związków, klubów i wszystkich innych organizacji działających w tym zakresie.

Przed Meczem

Przepisy gry

Sześć przepisów, które zostały poniżej opisane dotyczą niezbędnych warunków, aby spotkanie mogło się odbyć.

Przepisy te mówią o boisku i jego specyficznych wymiarach, o piłce i jej wymiarach, jej wadze i ciśnieniu.

Przepisy te mówią o dwóch drużynach i wskazują, w jaki sprzęt powinny być wyposażone, aby móc grać.

Przepisy te mówią o czasie, w jakim wszystkie spotkania powinny być rozgrywane oraz akcentują rolę oficjeli spotkań.

PRZEPIS 1: Boisko
PRZEPIS 2: Piłka
PRZEPIS 3: Ilość zawodników – drużyna
PRZEPIS 4: Ubiór zawodników
PRZEPIS 5: Czas trwania meczu
PRZEPIS 6: Osoby Oficjalne meczu

W czasie meczu – przebieg meczu

Sposób gry

Wszystkie warunki niezbędne, aby gra mogła być rozpoczęta zostały zabezpieczone poprzednimi przepisami. Następne wyjaśniają, w jaki sposób toczy się gra.

Przepis 7 mówi o sposobie gry jak zostaje zabezpieczona kontynuacja gry stosując prawo korzyści, Przepis 8. Przepis 9 mówi o obliczaniu punktów. Następny z przepisów 11 obliguje zawodników do zwracania uwagi na to, aby byli zawsze na pozycji, która pozwala im uczestniczyć w grze. Gra nielojalna i nie sportowa jest regulowana przepisem 10.

W czasie gry są możliwe uchybienia techniczne gdy piłka zostaje zagrana lub podana do przodu. Powyższe zostały ujęte przepisem 12.

PRZEPIS 7: Sposób gry
PRZEPIS 8: Prawo korzyści
PRZEPIS 9: Wyliczanie punktów
PRZEPIS 10: Gra nielojalna
PRZEPIS 11: Spalony i niespalony w czasie gry
PRZEPIS 12: Do przodu – podanie do przodu
PRZEPIS 13: Rozpoczęcie i wznowienie gry
PRZEPIS 14: Piłka na ziemi bez szarży
PRZEPIS 15: Szarża – trzymający piłkę na ziemi
PRZEPIS 16: Młyn spontaniczny (rak)
PRZEPIS 17: Maul
PRZEPIS 18: Chwyt „MAM” (chwyt piłki z powietrza)

W czasie meczu – ponowne rozpoczęcie gry

Rozpoczęcie gry potem jak piłka stała się martwa.

Cztery sposoby, które pozwalają na ponowne rozpoczęcie gry, kiedy piłka stała się martwa są objaśnione szczegółowo w nastepujących trzech przepisach.

Aut (przepis 19) jest stosowany, aby ponownie rozpocząć grę wówczas, gdy piłka wyszła na aut.

Młyn (przepis 20) jest stosowany, aby ponownie rozpocząć grę po niektótych przewinieniach.

Przepis 21 jest stosowany po przewinieniach takich jak rzuty karne i rzuty wolne do ponownego rozpoczęcia gry.

PRZEPIS 19: Aut, ustawienie autowe i spalony w aucie
PRZEPIS 20: Młyn
PRZEPIS 21: Rzut karny i rzut wolny

W czasie gry – pole punktowe

Pole punktowe

Gra odbywa się zgodnie z przepisami, które poprzednio zostały zdefiniowane. Ekipy dążą do zdobycia punktów atakując pole punktowe przeciwnika. Natomiast drużyna przeciwna broni możliwości zdobycia tych punktów na własnym polu punktowym.

Przepis 22 zabezpiecza wszystkie rodzaje aktywności, które mogą mieć miejsce na polu punktowym.

PRZEPIS 22: Pole punktowe

Rugby 7

Warszawa, edycja 2002r.
Zmiany publikowane są na stronie PZR w dziele Przepisy Gry

Exit mobile version