PRZEPIS 5: Czas trwania meczu

1. Czas trwania.

Spotkanie trwa maksimum 80 minut + czas stracony oraz przedłużenia. Podzielony jest na dwie połówki po 40 min gry maksimum.

WARIANT DLA DRUŻYN DO 19 LAT
Każda połowa spotkania dla zawodników do lat 19-tu trwa 35 minut czasu gry. Całe spotkanie nie trwa więcej niż 70 minut. Po łącznym czasie 70-ciu minut spotkania sędzia nie ma prawa przedłużać gry, z wyjątkiem sytuacji gdy wynik jest remisowy, a dotyczy to spotkania bezpośrednio eliminującego

2. Przerwa.

W czasie przerwy drużyny zmieniają strony boiska, przy czym przerwa nie może trwać dłużej niż 10 minut. Długość przerwy określać będą Związki (Federacje) lub oficjalne organy organizujące mecz. Podczas przerwy ekipy, sędzia główny, sędziowie boczni mogą opuścić pole gry.

3. Mierzenie czasu.

Sędzia główny mierzy czas gry spotkania, może to jednak zlecić sędziom bocznym lub osobie oficjalnej, która za tą funkcję odpowiada: w tej sytuacji sędzia główny sygnalizuje im zatrzymania gry i czas stracony. Gdy brak jest osoby oficjalnej odpowiadającej za czas gry a sędzia główny nie jest pewny, co do pomiaru czasu to konsultuje się z jednym z sędziów liniowych lub obydwoma. Może zasięgnąć informacji u osób trzecich, jeśli sędziowie liniowi nie są w stanie mu pomóc.

4. Czas stracony

Czas stracony powstaje z różnych przyczyn:

a) Kontuzji
– Gdy zawodnik jest kontuzjowany sędzia może przerwać grę maksimum na czas jednej minuty dla udzielenia niezbędnej pomocy. Jednakże może ten czas przedłużyć, jeśli jest to niezbędne.
– Sędzia może kontynuować grę w czasie, gdy kontuzjowanemu zawodnikowi na polu gry udzielana jest pomoc przez osobę kompetentną w zakresie medycznym.
– Zawodnik kontuzjowany może podejść do linii bocznej, aby otrzymać pomoc.
– Jeśli sędzia główny uzna, iż zawodnik udaje kontuzjowanego to nakazuje jego natychmiastowe zejście z pola gry po czym natychmiast kontynuuje grę.
– Sędzia główny może kontynuować grę gdy w tym samym czasie udzielana jest pomoc zawodnikowi przez osobę kompetentną.

b) Wymiana ubioru zawodników.
W czasie martwej piłki sędzia może zezwolić zawodnikowi na wymienienie lub naprawę koszulki, spodenek, butów. Sędzia zezwala każdemu zawodnikowi na zasznurowanie rozwiązanych butów.

c) Sędzia udziela niezbędnego czasu na zmiany definitywne lub czasowe.

d) Gdy sędzia boczny sygnalizuje przewinienie w czasie gry to sędzia przerywa grę na czas niezbędny do konsultacji.

5. Doliczanie straconego czasu.

Czas stracony z jakichkolwiek dozwolonych powodów będzie doliczony po każdej połowie spotkania, w której powstawał.

6. Prolongacja – przedłużenie.

Federacje – Związki mogą wyrazić zgodę na trwanie spotkania więcej niż 80 minut, gdy wynik jest remisowy w spotkaniach eliminacyjnych.

7. Inne regulacje dotyczące czasu.

a) Spotkania międzynarodowe trwają zawsze 80 minut +stracony czas.

b) W pozostałych spotkaniach Związki – Federacje mogą decydować o długości czasu gry.

c) W wypadku braku zaleceń Federacji – Związków ekipy ustalają czas trwania spotkania, jeśli nie mogą dojść do porozumienia ustala to sędzia główny.

d) Sędzia ma prawo do zakończenia meczu w każdym momencie jego trwania.
e) Gdy minie regulaminowy czas spotkania a piłka nie jest martwa, lub gdy został podyktowany młyn, aut, chwyt mam, rzut wolny lub karny sędzia kontynuuje grę aż do momentu, gdy piłka stanie się ponownie martwa.

f) Gdy minie czas regulaminowy spotkania po zdobyciu punktów z przyłożenia sędzia zezwala na wykonanie podwyższenia.