RUGBISTKI AKRI GDYNIA U PREZYDENTA w zgoła odmiennych rolach !!!

W jakże odmiennych nastrojach niż dzieje się to w sekcji męskiej R.C. Arka Gdynia czy sekcjach żeńskich rugby w innych miast w piątek w biurze Prezydenta Miasta pojawiły się zawodniczki Arka Gdynia Rugby Girls.
Dziewczęta złożyły pismo z prośbą o pomoc w rozwiązaniu braku porozumienia na linii Zarząd Klubu – Sekcja Kobiet (załącznik)
Pod prośbą podpisało się 16 obecnych zawodniczek klubu oraz trener Piotr Grall i koordynator działań sekcji kobiet Jarek Bator.

Od czas ubiegłorocznego, listopadowego Grand Prix w Gdyni brak jest jakiejkolwiek woli współpracy Włodarzy klubu z działająca od 11 lat sekcją. Nie odpowiadają na telefony , maile oraz próby spotkania.
Wiele wskazuje na to iż rugbistki mogą nie przystąpić do tegorocznego cyklu Grand Prix, który startuje już 28 kwietnia w Warszawie.

Specjalnego zainteresowania działaniami sekcji Zarząd nie wykazywał nigdy , choć zdarzały się momenty kiedy np. Wiceprezydent Dr. Marek Stępa wieszał na szyi zawodniczek złote medale MP podczas finałowego turnieju w Gdyni w 2010 roku.

Kilka pytań do Zarządu aż pcha się na usta:
– czy klub wspierany ze strony miasta kwotą 1 miliona złotych na promocję nie powinien zabiegać o każdą dodatkową promocję także poprzez drużynę kobiet ?

– czy koszt maksymalny w kwocie 20 kzł. rocznie dla bardzo dobrze zorganizowanego klubu w Polsce z najlepszym zapleczem sportowym to bariera nie do przeskoczenia?

Rys historyczny
Arka Gdynia Girls to jedyna nieprzerwanie funkcjonująca sekcja kobiet w Polsce , która w trudnych dla rugby kobiet czasach stanowiła w całości Reprezentację Polski .
Dziewczęta zdobyły w tym czasie 6 tytułów Mistrzyń Polski , sekcja wychowała wiele byłych i obecnych Reprezentantek Polski oraz wyznaczyła nowy nurt w polskim rugby gdzie jako instruktorki zaczęły pracować kobiety. Jedyna sędzina z powodzeniem radząca sobie w świecie męskiego rugby to również wychowanka sekcji z Gdyni.

Wszystko powyższe zdaje się nie mieć większego znaczenia w ocenie drużyny przez Zarząd Klubu – zawodniczek nigdy nie wyróżniono chociażby na Gali Sportu która corocznie odbywa się jako podsumowanie działań w Gdyni.

Przesłanki do powyższej sytuacji były widoczne już wcześniej:
– przed sezonem 2011 zorganizowano spotkanie z Radą Drużyny Seniorów i osobami odpowiadającymi za działanie sekcji kobiet i po długich negocjacjach postanowiono przyznać sekcji kobiet budżet w kwocie 10 tyś. zł. na rok – po wykorzystaniu 6 tyś. złotych w październiku 2011 finansowania dalszego działania sekcji zaprzestano !!!
Działalność sekcji do końca sezonu sfinansowały zawodniczki i trenerzy …
– zeszłoroczny turniej finałowy Grand Prix w Gdyni odbył się tylko dzięki dobrej woli Pana Marka Maciejewskiego – właściciela firmy Uni-Bud Marmury, zawodniczek i trenerów oraz interwencji Polskiego Związku Rugby – klub w żaden sposób nie uczestniczył w jego przygotowaniu , przeprowadzeniu czy sfinansowaniu czegokolwiek mimo zgłoszenia się w lutym 2011 jako Organizator.

Dziewczęta po dobrze przepracowanej zimie, powrocie 3 czołowych zawodniczek zapowiadają walkę o medal MP.
W ramach Dnia Kobiet otrzymały od piłkarzy Arki Gdynia nowy komplet koszulek …

Czy Zarząd R.C. Arka Gdynia nie może obchodzić Dnia Kobiet każdego dnia w relacjach z własną sekcją kobiet …?

Dziewczęta mają nadzieję, iż powyższy mail zwróci uwagę szerszego grona kibiców i przyjaciół na problemy z jakimi się borykają , co zaowocuje lepszą współpracą z Zarządem, a w konsekwencji startem w rozgrywkach najbliższego sezonu i zdobyciem przez Gdynianki medalu MP.

Pozdrawiamy,
Arka Gdynia Girls

Arka Gdynia Girls