Rugby królowało w Muzeum Regionalnym

Zgodnie z zapowiedziami 18 marca otwarto w Muzeum Regionalnym wystawę piłek do rugby pt. „Wielkanocna Gra”, uroczystość zaszczyciło wielu znakomitych gości.

Wstęgę przecinali kolejno Ewa Orzełowska (Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego), Adam Bobryk (Wiceprzewodniczący Rady Miasta), Henryk Niedziółka (Radny, założyciel sekcji), Jerzy Matwiejczuk (Inspektor ds. edukacji publicznej, sportu i turystyki Urzędu Marszałkowskiego, założyciel sekcji) i Paweł Narojek (zawodnik i trener seniorów Pogoni). Na wernisażu zjawili się także Katarzyna Kozioł (Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Turystyki), Adam Końca (Radny), Piotr Karaś (Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Radny), Bogdan Kozioł (Dyrektor MPK, były rugbista), dziennikarze, działacze, trenerzy i zawodnicy Pogoni i WFS. Gospodarzem był Sławomir Kordaczuk, Dyrektor Muzeum, a niegdyś Kierownik Robotniczego Klubu Sportowego VIS. Wystawę można oglądać do 4 maja.

Jacek Wierzbicki MKS Pogoń Siedlce