Rugby w Hiszpanii – analiza IESE

IESE jest jedną z najlepszych szkół biznesu na świecie, która oferuje m.in. programy studiów MBA, a jej absolwenci zajmują wiele kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach oraz organizacjach rządowych. W 2011 roku pod patronatem IESE ukazał się raport poruszający kwestie rugby w Hiszpanii.

Pierwszy oficjalny mecz rugby został rozegrany w Hiszpanii ponad sto lat temu. Pomimo upływu tak długiego okresu czasu, rugby wciąż należy do sportów, które walczą w Hiszpanii o zdobycie szerszej popularności.

Laureano Berasategui, autor raportu, podkreśla potencjał do wzrostu popularności rugby w latach następnych. Dużą szansę widzi w rugby siedmioosobowym, które znalazło się w programie Igrzysk Olimpijskich w Rio 2016. Zwraca uwagę na rosnące zainteresowanie rugby ze strony środków masowego przekazu oraz na wzrost liczby kobiet uprawiających rugby. Autor raportu wskazuje również na konieczność podjęcia działań zmierzających do profesjonalizacji rugby w Hiszpanii.

Podstawą wszelkich działań powinno być wypracowanie planu rozwoju na najbliższe 10 lat, gdzie instytucje rugby oraz partnerzy biznesowi powinni wskazać cele do realizacji. Autor raportu zwraca jednocześnie uwagę na trudności, które mogą wystąpić w przygotowaniu odpowiednich założeń. Same instytucje odpowiedzialne za rugby w Hiszpanii oraz kluby mogą mieć problem z odpowiednimi podejściem oraz posiadaniem odpowiedniej wiedzy, żeby wesprzeć podjęte działania przez tak długi okres czasu. Wskazuje również na braki w istniejącej infrastrukturze oraz na konieczność objęcia zawodników ubezpieczeniami. Zmiana w kierunku profesjonalizacji będzie wymagała również poprawy finansowania, organizacji oraz kadry zarządzającej, która sprosta rosnącym oczekiwaniom.

Wśród innych słabości hiszpańskiego rugby autor raportu wymienia dużą zależność od środków finansowych z sektora publicznego, zwłaszcza w okresie kryzysu ekonomicznego, kiedy środki przeznaczane na sport uległy zmniejszeniu. Kolejną barierą jest słabość na poziomie instytucjonalnym, gdzie brak jest odpowiedniego relacji pomiędzy federacją narodową a federacjami regionalnymi oraz pomiędzy klubami a federacjami. Brak solidnych fundamentów współpracy ma wpływ na możliwości rozwój rugby w Hiszpanii oraz pomimo okresowych sukcesów hiszpańskiego rugby, wpływa negatywnie na wyniki reprezentacji narodowej.

Na podstawie ieseinsight.com

Muszak