Rugby w pracach artystów

Rugby na przestrzeni lat zdobyło uznanie nie tylko wśród kibiców i zawodników, ale również wśród ludzi kultury i sztuki, którzy poprzez swoje prace podkreślają piękno rozgrywki i zmagających się ze sobą zawodników. Meczowe inspiracje znajdują odzwierciedlenie w pracach malarzy i rzeźbiarzy, a używane środki wyrazu zapisują chwile, które poprzez swoją ulotność wydają się być nieuchwytne. Trud zawodników, koncentracja i cały ludzki wysiłek wiążący się z uprawianiem sportu jest uchwycony i przeniesiony na poszczególne prace, a oddanie postaci i scen z gry pozwala wręcz poczuć atmosferę i realność przedstawionych sytuacji. Niezależnie od użytej techniki, kunszt i mistrzostwo autorów zwraca uwagę na prezentowane prace, podkreślając że rugby, jako kolejny z przejawów ludzkiej aktywności, jest wdzięcznym tematem i źródłem artystycznych inspiracji.

Benedetti Luc; Solitude; World Rugby Museum
Toynbee Lawrence; Close Passing Among the Forwards; Herbert Art Gallery & Museum
Laing Gerald; The Spirit of Rugby; World Rugby Museum
unknown artist; Rugby Scene; Cwm Taf Local Health Board
Gray Harry; Alexander Obolensky (1916-1940); World Rugby Museum
N., S. K. ; Australia versus British Lions; World Rugby Museum
Storer Allan; English Victory; World Rugby Museum
Brenton Ruth; Local Derby; Carmarthenshire Museums Service Collection
Eth de Melaou, Sang et or; World Rugby Museum
Toynbee Lawrence; Scoring a Try in the Corner; Atkinson Art Gallery Collection