Rugby w walce o powrót do grona dyscyplin olimpijskich

Wszyscy związani z rugby zadają sobie pytanie czy rugby będą rozgrywane na Igrzyskach Olimpijskich….

Wokół powrotu rugby do programu letnich igrzysk olimpijskich pojawia się tak wiele nieścisłości, że najwyższy czas na przedstawienie rzetelnej oceny w oparciu o oficjalne dokumenty. Ponieważ od 1936 roku regularnie rozszerzano program letnich igrzysk rozrosły się one do rozmiarów, które w ocenie MKOl., nie pozwalają na sprawne ich przeprowadzenie. Dlatego w 2002 r. na nadzwyczajnej sesji Zarządu IOC mającej miejsce w Meksyku postanowiono o ograniczeniu programu do 28 sportów, 301 konkurencji i 10500 sportowców oraz zobowiązano się do systematycznego przeglądu i oceny dyscyplin znajdujących się w programie największej światowej imprezy sportowej. Opracowano 33 kryteria w oparciu, o które ocena ta będzie przeprowadzana i rozesłano je do wszystkich Międzynarodowych Komitetów dyscyplin olimpijskich. W sierpniu 2004 r. w Atenach na kolejnej sesji IOC ostatecznie je zatwierdzono i postanowiono rozszerzyć grono dyscyplin mających szanse stać się olimpijskimi o pięć kolejnych: golfa, rolki, rugby, krate i squasha. Oczywiście Komisja Programu Olimpiady (Olympic Programme Commission) dokonała szczegółowej analizy złożonych przez Międzynarodowe Komitety tych dyscyplin wniosków i przygotowała stosowny raport, który jednak nie zawiera jasnych sugestii co do ewentualnego włączenia ich do programu letnich igrzysk. Podczas 117 sesji IOC w Sigapurze, 8 lipca br. dojdzie do głosowania nad zmianami w programie, którego przebieg będzie następujący. Na wstępie członkowie IOC w tajnym głosowaniu ocenią 28 dyscyplin, które były reprezentowane w Atenach. Jeśli jedna lub więcej z nich nie uzyska poparcia wymaganej większości głosów (50%) pozostanie dyscypliną olimpijską, ale nie będzie reprezentowana na igrzyskach w roku 2012 r. Wtedy nastąpi głosowanie nad dołączeniem pięciu dyscyplin znajdujących się w swoistej „poczekalni olimpijskiej”. Warunkiem zaliczenia ich w poczet sportów olimpijskich będzie uzyskanie 2/3 głosów, a do prawa reprezentacji na igrzyskach 2012 r. (pod warunkiem, że bedą „wolne miejsca”) będzie uzyskanie prostej większości głosów. Warto też jednoznacznie stwierdzić, że przyjęte przez MKOl. ograniczenia w zakresie liczby zawodników były powodem przyjęcia przez IRB jasnej strategii promowania odmiany 7-osobowej jako „reprezentanta” rugby podczas igrzysk. Niestety ograniczenia te powodują też, że w turnieju wystąpić będzie mogło tylko 12 zespołów, co bardzo utrudni uzyskanie kwalifikacji…

www.pzrugby.republika.pl