Sportowa klasa rugby w Gimnzajum nr 1 w Sochaczewie

Gimnazjum nr w Sochaczewie organizuje nabór do klasy sportowej o specjalności Rugby i Gry zespołowe

Zajęcia w klasie będą prowadzili najlepsi nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie, oraz Trener rugby I klasy Maciej Misiak
Motywem przewodnim dla kształcenia w tej klasie będzie ideał zaczerpnięty z Starożytnej Grecji \\\”Kalos Kagathos\\\” (Piękny i Mądry) a pierwszeństwo przyjęć do klasy będą mieli uczniowie posiadający zachowanie co najmniej dobre, wysoką średnią ocen oraz uprawiający czynnie sport.

W programie WF w tej klasie

– rugby
– piłka ręczna
– piłka siatkowa
– piłka koszykowa
– gimnastyka
– lekka atletyka
– pływanie
oraz
wyjazdy na wyjazdy szkoleniowe (zgrupowania i wycieczki)

– narciarstwo
– żeglarstwo
– rugby
– brydż i szachy