Site icon rugby.info.pl

Spotkanie przedstawicieli

Wczorajsze, wielogodzinne spotkanie przedstawicieli 10 klubów Ekstraligi i I ligi rugby z udziałem sekretarza generalnego Związku Grzegorza Borkowskiego , kierownika wyszkolenia Tomasza Kapustki, trenerów reprezentacji seniorów – Tomasza Putry i Krzysztofa Folca pozwoliło na wymianę opinii w zakresie identyfikowania się działaczy i trenerów klubowych z reprezentacją kraju i próbie uświadomienia jej niezwykle ważnej roli w popularyzacji rugby w naszym kraju.

Przyniosło też uzgodnienia dotyczące kilku propozycji zmian w przepisach i regulaminach rozgrywek, które dzisiaj zostaną przedstawione członkom Zarządu PZR, by jeśli znajdą ich uznanie, mogły zostać wprowadzone przed rozpoczęciem rundy jesiennej rozgrywek. Uzgodnione propozycje dotyczą:

1) §22 w rozdziale III przepisów PZR, który miałby mieć brzmienie: „Zawodnicy zagraniczni (nie dotyczy obywateli polskich i reprezentantów kraju) uzyskują prawo gry w fazie finałowej rozgrywek (meczach play off lub play out) po rozegraniu minimum trzech spotkań w sezonie regularnym (warunkiem wliczenia meczu do tego limitu jest pojawienie się na placu gry)”,

2) § 19 w rozdziale III przepisów PZR: „Zawodnik powołany do kadry narodowej na mecz, zgrupowanie lub konsultację zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od otrzymania powołania potwierdzić drogą mailową swoją obecność na akcji kadry. Podobne potwierdzenie zobowiązany jest przesłać uprawniony przedstawiciel klubu. Zawodnik, który nie stawił się na wezwanie pomimo wcześniejszego potwierdzenia, nie może brać udziału w jakichkolwiek zawodach odbywających się w tym czasie bez zgody PZR. Niestawiennictwo musi być usprawiedliwione przed rozpoczęciem akcji w biurze PZR (pismo, fax, e-mail, telegram). Podstawą do usprawiedliwienia może być wyłącznie zdarzenie losowe oraz potwierdzona zwolnieniem lekarskim kontuzja lub choroba zawodnika. W przypadku braku usprawiedliwienia zawodnik zostanie zawieszony na 2 spotkania w rozgrywkach centralnych. Interpretacja zasadności usprawiedliwienia należy do Komisji Gier i Dyscypliny PZR, a w razie wątpliwości zostaje poddana ocenie Zarządu PZR,

3) §12 p.11 regulaminu dyscyplinarnego, wprowadzający karę dodatkową za niestawienie się na mecz w centralnych rozgrywkach seniorów: „Za nieprzybycie na mecz centralnych rozgrywek seniorów wymierza się karę:
a) Ekstraliga – 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
b) Puchar Polski – 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
c) I liga – 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)
d) Ekstraliga 7 – 3000 zł (trzy tysiące złotych)
c) II liga, inne rozgrywki rugby 7 – do 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).
Karą dodatkową jest zakaz pozyskiwania zawodników (transferów) w następnym sezonie, który dotyczy zarówno zawodników z zagranicy, jak i Polski”,

4) W przypadku przyjęcia propozycji dotyczącej zmiany w § 22 kluby wnioskują o wydłużenie terminu kontraktowania zawodników z zagranicy do końca sierpnia br.

Przedstawiciel Kolegium Sędziów, Grzegorz Michalik przedstawił też obowiązujące w sezonie 2010/2011 interpretacje przepisów gry w rugby, zgodne z zaleceniami IRB, które będą stosowane od pierwszych spotkań:

1. Wydłużenie przerw między komendami przy formowaniu młyna dyktowanego (cały proces formowania młyna powinien trwać ponad 5 sek.). Przed pierwszą komendą (crouch) zawodnicy I linii stoją wyprostowani – pochylenie następuje po tej komendzie. Nie zastosowanie się do jakiejkolwiek komendy powoduje natychmiastową sankcję.
2. Każdy zawodnik wykonujący szarżę (nawet ten który stoi na nogach) musi natychmiast puścić zawodnika szarżowanego lub piłkę aby legalnie uczestniczyć w grze.
3. Przy młynie dyktowanym w okolicy linii 22 m. o tym czy można kopać piłkę bezpośrednio w aut z zyskiem terenu decyduje znak przed rozpoczęciem młyna, a nie to gdzie znajdzie się piłka lub młyn podczas jego rozgrywania.
4. Przy wykopie piłki na aut, zawodnika będącego na pozycji spalonej obowiązuje przepis o 10-ciu metrach. Nie może on przeszkadzać w wykonaniu szybkiego wrzutu z autu zanim nie zostanie wprowadzony do gry.
5. Łącznik w formacji autowej może wbiegać do formacji w dowolnym momencie i w dowolne miejsce. Jeżeli łącznik drużyny wrzucającej piłkę do autu wbiegnie do autu to łącznik przeciwny może zrobić to samo, ale nie wcześniej.
6. Strefa dla zawodników rezerwowych musi być oddalona od linii autowej o min. 2 metry.
7. Drużyna gospodarzy powinna zapewnić min. 3 piłki przed rozpoczęciem zawodów.
Kolejnym ustaleniem zawartym przez zgromadzonych było powołanie Komisji Ligi skladającej się z prezesów klubów Ekstraligi i I ligi rugby. Spotkanie założycielskie ma się odbyć we wrześniu w Łodzi (informacja o terminie zostanie przekazana w terminie późniejszym).

PZRugby

Exit mobile version