Stan finansów New Zealand Rugby na koniec 2015 roku

W 2015 roku New Zealand Rugby (NZR) wydatkowała równowartość kwoty 134 milionów dolarów amerykańskich na działania operacyjne oraz rozwój rugby w Nowej Zelandii. Jednocześnie, ze względu na mniejszą liczbę test meczów rozegranych przez „All Blacks”, wpływy z tego rodzaju działalności, w porównaniu do roku poprzedniego, były mniejsze o 12 milionów dolarów.

Do głównych wydatków New Zealand Rugby należało wsparcie „All Blacks” na drodze do zwycięstwa w Pucharze Świata 2015 oraz inwestycje w reprezentacje rugby 7, w związku z udziałem w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016.

Łączne przychody New Zealand Rugby w 2015 roku zamknęły się kwotą 133,7 milionów dolarów, gdzie w 2014 roku była to kwota na poziomie 120,8 miliona dolarów. Wśród najważniejszych źródeł finansowania należy wymienić nowe kontrakty sponsorskie, kompensatę ze strony World Rugby za środki utracone w związku z mniejszą liczbą test meczów oraz wpływy licencyjne z tytułu udziału w Pucharze Świata.

Dyrektor wykonawczy New Zealand Rugby Steve Tew poinformował również o stracie na poziomie 463 tysięcy dolarów, która została w dużej części wygenerowana przez turniej Wellington Sevens, gdzie nie było możliwości skorzystania z większego stadionu niż planowano.

New Zealand Rugby ogłosiła również podniesienie poziomu wsparcia dla rugby na poziomie regionów. Podpisanie nowych kontraktów z nadawcami, pozwoli na zwiększone wsparcie regionalne przez najbliższe pięć lat.

Jednocześnie, całkowita pozycja finansowa New Zealand Rugby pozostaje stabilna, a rezerwa walutowa wynosi 59 milionów dolarów i w porównaniu do 2014 roku zmniejszyła się nieznacznie.

Na podstawie stuff.nz.com

Muszak