Trenerzy pilnie poszukiwani

Decyzja FIRA-AER o odwołaniu meczu z Mołdawią oraz wcześniejsza Zarządu Polskiego Związku Rugby o nie przedłużaniu automatycznie kontraktów z dotychczasowymi trenerami kadr narodowych juniorów i seniorów pozwalają na oficjalne ogłoszenie konkursu na te stanowiska.
Warunki konkursu i krytyria wyboru przewidują przedstawienie przez kandydatów do 15 czerwca 2010 r. ofert zawierających następujące informacje:

1. Przygotowanie zawodowe kandydata:
a) wykształcenie (w przypadku Polaków preferowane wyższe kierunkowe, ukończone studia typu AWF lub pokrewne)
b) specjalizacja / uprawnienia trenerskie z rugby (preferowani trenerzy co najmniej II klasy)
c) inne specjalizacje i uprawnienia pokrewne
d) kursy i szkolenia krajowe i zagraniczne
2. Przebieg kariery trenerskiej (dla trenera grup juniorskich wykazanie doświadczenia w pracy z grupami młodzieżowymi na poziomie minimum wojewódzkim).
3. Osiągnięcia trenerskie.
4. Warunki pracy (dyspozycyjność) i oczekiwania finansowe.
5. Kompleksowa koncepcja prowadzenia reprezentacji na najbliższy rok (założenia planu szkoleniowego, sposoby jego realizacji).
6. Wizja rozwoju rugby w Polsce (zarys planu wieloletniego).
7. Formuła współpracy z trenerami reprezentacyjnymi, wojewódzkimi i klubowymi (kontakt z klubami, detekcja i monitoring uzdolnionych zawodników).
8. Informacja o współpracownikach w sztabie szkoleniowym.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie czerwca, by umożliwić wybranym szkoleniowcom rozpoczęcie pracy z dniem 1 lipca br. i właściwe przygotowanie kadr do jesiennych akcji i oficjalnych spotkań.

PZRugby