Turniej Rugby „Kampf In den Mai“ – zaproszenie

Zapraszamy na 21-wszy Międzynarodowy Turniej Rugby „Kampf In den Mai“,który odbędzie się 25 kwietnia 2009 roku w Braunschweigu.

Szanowni Państwo,
Jak co roku Centrum Sportowe Technische Universität Braunschweig razem z
AStAsportreferat i Sportart Rugby zaprasza w sobotę 25 kwietnia 2009 na Turniej Rugby „Kampf
in den Mai“, organizowany w Braunschweigu
Uczestniczyć będą mogły 15 -osobowe grupy męŜczyzn i 7 -osobowe grupy kobiet. Liczba
uczestników męskich grup moŜe być maksymalnie zwiększona o 10 osób, a kobiet o 8
uczestniczek. Kolejność uczestnictwa w turnieju zaleŜy od kolejności zgłoszeń, dlatego prosimy o
jak najszybsze zgłoszenie się do Nas.
Cieszylibyśmy sie moŜliwością powitać Państwo na naszym turneju „Kampf in den Mai“
Przewidziany plan organizacyjny turnieju:
Piątek 24.04.09r.
god 18:00
miejsce – hala sportowa TU, Rebenring 58;
powitalny toast I lekki poczęstunek dla tych grup, które przybędą na turniej w piątek.
Sobota 25.04.09r.
god 7.30 wspólne śniadanie.
god 9.00 pierwszy gwizdek i pierwsza gra.
Miejsce – boisko przy ulicy Rebenring 58.
Turniej kończy się około 17:30.
Jak zawsze będziemy dla Państwa grillować, a do tego zapewniamy sałatki, ciasta, słodycze,
owoce i oczywiście alkoholowe i bezalkoholowe napoje.
Po ceremonii wręczenia nagród oraz następującej kąpieli, rozpoczyna się Open – End – Party w
akademiku studenckim przy Langer Kamp ( oddalonym ok. 500m ). Noclegi są zapewnione
ponownie w TU-Sporthalle oraz śniadanie w niedziele ( od god. 8:00).
Dalsze informacje , np. mapa dojazdu, zdjęcia imprezy z poprzednich lat itp. znajdą
Państwo na stronie internetowej poświeconej turniejowi http://kampfindenmai.de
Koszty
Opłata 60 euro za uczestnictwo
druŜyny męskiej
Cena zawiera skrzynkę wody dla
kaŜdej druŜyny
50 euro za uczestnictwo
druŜyny damskiej
Cena zawiera skrzynkę wody dla
kaŜdej druŜyny
Śniadanie 3 euro – za 1 osobę
Opłatę za uczestnictwo w turnieju, jak równieŜ opłatę za śniadanie, naleŜy uiścić w dniu
rozpoczęcia turnieju ( przy wcześniejszym uzgodnieniu opłaty mogą być uiszczone we
wcześniejszym terminie).
Uwaga! Pojedyncze uczestnicy/ uczestniczki są równieŜ mile widziani, gdyŜ jak co roku tworzymy
Zespół Piratów. JeŜeli w zespołach, które zgłosiły chęć uczestnictwa, będzie brakować graczy,
jest moŜliwość doboru gracza pojedynczego do takiej druŜyny.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 01.04.2009r. wraz z określeniem liczby
uczestników/uczestniczek.
Jeśli Państwo nie bedzie miało moŜliwości wziąć udziału w naszym turnieju, będziemy wdzięczni
za telefoniczną lub pisemną odmowę.
Uczestnicy, którzy nie posiadają statusu studenta, muszą się we własnym zakresie ubezpieczyć.
Organizator nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności.
Proszę przesyłać potwierdzenie przybycia na adres:
Osoba do kontaktu: Marcin Ozga
E-Mail: Marcin.Ozga@web.de
Mamy nadzieję, wkrótce otrzymać Od was potwierdzenie i cieszymy się na wasze przybycie.
Ze sportowymi pozdrowieniami !!
Marcin Ozga
Unisport Rugby Braunschweig