Tylko YURIY BUKHALO (czytaj BUCHALO)

Od początku kiedy Yurij zaczął grać w rugby w Polsce był różnie nazywany. Buchajło, Buchało, Buhalo, ostatnio Bukhailo czy Bukhaiło.
Chcąc położyć temu kres, po meczu z Maltą poprosiłem Yurija o pokazanie dokumentu z poprawnym nazwiskiem.

mudin