W końcu Walne w PZR

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Rugby odbędzie się w dniu 22 lutego 2014 r. w Warszawie o godz. 11.00.

Miejscem spotkania będzie hotel Meksyk znajdujący się na terenie warszawskiej AWF przy ulicy Marymonckiej 34.

Do uprawnionych członków Związku, którzy dokonali zgłoszenia delegatów przesłano wszystkie niezbędne dokumenty związane z tematyką zgromadzenia:
– projekt nowego statutu Związku,
– projekt regulaminu dyscyplinarnego,
– opinię biegłego rewidenta,
– porządek obrad,
– regulamin obrad.

www.pzrugby.pl