Site icon rugby.info.pl

Walne PZR odwołane

Ze względu na niejednoznaczne opinie prawne i przedstawione stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniu dzisiejszym Zarząd Związku podjął decyzję o przełożeniu sprawozdawczo-finansowego Walnego Zgromadzenia Delegatów planowanego na 23 listopada br.
Informację o nowym terminie Zgromadzenia i obowiązującej liście delegatów przedstawimy niezwłocznie po rozstrzygnięciu powstałych wątpliwości prawnych.
Dziękujemy wszystkim członkom Związku za przesłanie list delegatów wyłonionych według klucza wyborczego znajdującego się w zatwierdzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki statucie przepraszając za wszelkie niedogodności związane ze zmianą terminu planowanego spotkania.

Exit mobile version