Wieści z Walnego Zgromadzenia

Eurodeputowany Jan Kozłowski został ponownie wybrany Prezesem Polskiego Związku Rugby .

Znamy już nowy Zarząd Związku na 83 obecnych delegatów najwięcej głosów otrzymali:
67 – Krzysztof Serafin – Łódź
54 – Wojciech Ruszkiewicz – Pomorze;
50 – Bogdan Jancen – Pomorze;,
50 – Mieczysław Hirszler – Pomorze;
48 – Tomasz Formela – Pomorze;
48 – Maciej Brażuk – Mazowsze;
47 – Robert Pietrzak – Mazowsze
36 – Wiesław Piotrowicz – Lubelskie
Tomasz Urynowicz * dogrywka o 9 miejsce, wygrywa Tomasz Urynowicz 44:31 z Tomaszem Kutybą obaj z Małopolski.

Jan Kozłowski – Prezes Związku
Grzegorz Borkowski – sekretarz

Do Komisji Rewizyjnej delegaci wybrali: Teresę Jarczyk (66), Andrzeja Kozaka (63), Jacka Wierzbickiego (62), Jacka Kalkę (47) i Ryszarda Alaśkiewicza (46).