Wniosek o odwołanie Prezesa Polskiego Związku Rugby

Podczas ostatniego posiedzenia Zarząd PZR podjął uchwałę, dotyczącą konieczności odwołania pana Serge Bosca z funkcji Prezesa Zarządu PZR.

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały: „Prezes Serge Bosca, przed wyborami do zarządu PZR w dniu 29 listopada 2015 roku przedstawił bardzo ambitny program. Niestety, przez dziewięć miesięcy sprawowania funkcji nie podjął żadnej, najmniejszej próby realizacji choćby jednego punktu z tego programu. Serge Bosca, co stwierdzamy z dużym żalem, bo także żywiliśmy duże nadzieje związane z jego osobą, nie spełnia żadnych kryteriów, nie posiada żadnych cech, jakie powinien mieć prezes Polskiego Związku Rugby.”

Ewentualne odwołanie pana Serge Bosca z funkcji Prezesa PZR może się odbyć podczas Walnego Zebrania Delegatów PZR zwołanego na dzień 18.09.2016.

Więcej informacji na stronie pzrugby.pl

Muszak