Wybory w PZR – (Prawie)Nowe Władze w Polskim Związku Rugby

W Warszawie 15 grudnia br. obradowało Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Rugby, delegaci wybrali prezesa i 9-osobowy Zarząd na lata 2019-2023.

Zebranych w Sali Konferencyjnej PZR na terenie AWF, przywitał Prezes Dariusz Olszewski komentując wysoką frekwencję, z 94 uprawnionych do głosowanie, mandaty odebrało 91 delegatów.

Na Przewodniczącego Zebrania został wybrany Bartosz Marczyński, a na Sekretarza Robert Małolepszy. Jednogłośnie wygrano Komisję Wyborczą (Mateusz Boruta, Marcin Fijałkowski i Maciej Olszewski, a po jego decyzji o rezygnacji Bartosz Włodarek) oraz Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, Uchwał i Wniosków (Norbert Tomaszewski, Bartłomiej Bartczak i Daniel Gajda).

Sprawozdanie Prezesa, w którym odniósł się do obietnic wyborczych z 2016 roku oraz przedstawił działania Zarządu w kończącej się kadencji zostało przyjęte i przegłosowane przez delegatów. Ważną informację było spłacenie wszystkich zobowiązań przez Polski Związek Rugby, który w rok 2020 wejdzie z bilansem dodatnim.

Dariusz Wolan przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które również zostało przyjęte przez delegatów oraz złożył wniosek o przyznanie Prezesowi i Zarządowi absolutorium.

Jacek Zalejarz przedstawił sprawozdanie z działalności Szefa Wyszkolenia Polskiego Związku Rugby w odniesieniu do reprezentacji, programu ministerialnego, szkoleń trenerskich wszystkich poziomów od Rugby Tag do Level 2 World Rugby oraz licencji trenerskich i zawodniczych.

W tajnym głosowaniu delegaci zdecydowali o udzieleniu absolutorium następującym członkom ustępującego Zarządu: Dariusz Olszewski, Anna Grabska, Wojciech Kołodziej, Bartosz Ryś i Jacek Zalejarz.

W czasie liczenia głosów zgromadzeni obejrzeli prezentację i wysłuchali prelekcji Jose Gorrotxategi, który przedstawił sposób widzenia Polskiego Związku Rugby przez Rugby Europe oraz zaproponowane przez europejską federację założeń rozwoju rugby w Polsce.

Na Prezesa Polskiego Związku Rugby został zgłoszony Dariusz Olszewski, wszyscy pozostali na sali delegaci oddali głos na dotychczasowego szefa Związku, 88 głosami Dariusz Olszewski będzie więc Prezesem na następną kadencję.

Zgodnie z decyzją delegatów liczba członków Zarządu w tym Prezesa została ustalona na 10 osób. Na członków Zarządu zgłoszono 14 kandydatów, głosy na poszczególnych kandydatów rozłożyły się następująco:
Maciej Brażuk 45
Mateusz Dąbrowski 60
Jaromir Dziel 34
Jarosław Guzda 65
Łukasz Kościelniak 38
Jan Kozłowski 73
Jakub Lisiewski 43
Maciej Olszewski 47
Henryk Pach 71
Marek Parjaszewski 71
Jarosław Prasał 48
Paweł Prokopowicz 23
Krzysztof Serafin 33
Jacek Zalejarz 45
Wydano 90 kart do głosowania, oddano 89 głosów ważnych, nazwiska osób, które weszły w skład Zarządu pogrubiono.

Zgodnie z decyzją delegatów liczba członków Komisji Rewizyjnej została ustalona na 5 osób. Na członków Komisji zgłoszono 6 kandydatów, Justyna Jagodzińska już po wydrukowaniu kart do głosowania nie wyraziła zgody na kandydowanie. Jednak ze względu na wcześniejsze ustalenia głosowanie przeprowadzono, głosy na poszczególnych kandydatów rozłożyły się następująco:
Karina Karlicka 60
Arkadiusz Klusek 76
Arkadiusz Mąkinia 60
Mariusz Tumiel 57
Elżbieta Wolschendorf-Łazowska 69
Wydano 78 kart do głosowania, oddano 78 głosów ważnych, nazwiska osób, które weszły w skład Komisji Rewizyjnej pogrubiono.

W czasie liczenia głosów delegaci wysłuchali sprawozdania Leszka Zabłockiego, Przewodniczącego Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Rugby.

Przed ogłoszeniem wyników wszyscy uczestnicy wzięli udział w Wieczerzy Wigilijnej. Życzenia Świąteczne i Noworoczne zebranym złożyli Dariusz Olszewski, nowo wybrany Prezes PZR oraz Jan Kozłowski, Prezes Związku w latach 2000-2015, a obecnie Prezes Honorowy PZR.

źródło tekst – www.pzrugby.pl (rugbuś)

 

Nowy Zarząd PZR
źródło fot. – Czas na Rugby (FB)
Nowa Komisja Rewizyjna PZR
źródło fot. – Czas na Rugby (FB)
Delegaci Walnego Zgromadzenia PZR