Site icon rugby.info.pl

Zjazd środowiska rugby „7”

Wydział Rugby 7 Polskiego Związku Rugby i Stowarzyszenie
Polskie Rugby 7 zaprasza na spotkanie środowiska rugby 7
które odbędzie się w dniach 14-16 stycznia 2005 roku
w Sopocie.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli klubów
uczestniczących w rozgrywkach „siódemek”
a także trenerów i instruktorów pracujących w tej odmianie
rugby oraz kandydatów na animatorów rugby 7 czyli byłych
zawodników , nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane
działalnością i szkoleniem .
Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie ale nie
pokrywają kosztów dojazdu.
Bazą imprezy będzie hotel „Sopot” w
Sopocie przy ulicy Bitwy pod Płowcami 62
tel. 058 551 32 01.

Przewidujemy następujący program:
14.01.05 /piątek/ – przyjazd uczestników do godziny 16-tej
16.30 spotkanie organizacyjne dla wszystkich uczestników
18.30 walory rozwojowe rugby 7 z prezentacją – dla
wszystkich
15.01.05 /sobota/
9.00 kalendarz i systemy rozgrywek w 2005 r, konferencja
prasowa
11.30 zajęcia praktyczne dla trenerów i animatorów/ hala
sportowa/
15.30 zajęcia praktyczne dla trenerów i animatorów/ hala
sportowa/
19.00 spotkanie z przedstawicielem Zakładu Gier Sportowych
AWF Wrocław na temat ośrodka szkolenia kadr rugby 7

16.01.05/niedziela/
9.00 narada środowiskowa
11.00 zajęcia praktyczne i egzamin zaliczeniowy dla
trenerów,instruktorów oraz animatorów
13.30 podsumowanie i zakończenie spotkania

Wszyscy trenerzy, instruktorzy i kandydaci na animatorów
proszeni są o zabranie sprzętu treningowego / zajęcia na
hali ale gdyby były korzystne warunki pogodowe także teren/

Do dnia 10 stycznia prosimy o imienne potwierdzenie udziału.
Ewentualny fax 058 555 22 43
rugby7@wp.pl

Pozdrawiam
jan KULIG

Exit mobile version