Site icon rugby.info.pl

Zmiany w przepisach i regulaminach PZRugby

Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu Związku przyjęto szereg bardzo istotnych zmian w przepisach i regulaminach dotyczących rozgrywek prowadzonych przez Polski Związek Rugby. Pełny, jednolity tekst obowiązujących regulacji w sezonie 2009/2010 dostępny będzie na stronie Związku w najbliższym czasie, tymczasem jednak poniżej wymienione zostały najistotniejsze zmiany przyjęte wczoraj przez Zarząd.

Przepisy Polskiego Związku Rugby
Rozdział I, paragraf 9
Zawodnik zgłoszony i potwierdzony wpisem do licencji w jednym klubie, może reprezentować inny klub (potwierdzony wpisem do licencji) w innego rodzaju rozgrywkach organizowanych przez PZR, (dotyczy dwóch odmian rugby – „7” i „15”) .
Rozdział IV – Ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika (dotyczy wyłącznie zawodników nie związanych kontraktem)
Paragraf 1
Maksymalne stawki ekwiwalentu za wyszkolenie obowiązujące w sezonie 2009/2010:
1. Reprezentant Polski seniorów – 20.000,-
2. Kadra Polski seniorów – 15.000,-
3. Młodzieżowy Reprezentant Polski – 12.500,-
4. Ekstraliga – 12.500,-
5. I liga – 7.500,-
5. II liga – 2.500,-
6. Reprezentant Polski juniorów – 7.500,-
7. Kadra Polski juniorów – 3.750,-
8. Reprezentant Polski „7” – 7.500,-
9.Zawodnik klubu uczestniczący tylko w rozgrywkach rugby „7” – 3.750,-
Klub pozyskujący zawodnika ma obowiązek wpłacić na konto Polskiego Związku Rugby 5% maksymalnej stawki ekwiwalentu za zawodnika według powyższych stawek.
Paragraf 4
Opłaty licencyjne:
1. Ekstraliga, I liga (dotyczy PP)
a) wychowanek klubu 300 zł
b) zawodnik pozyskany z innego klubu 600 zł (przez dwa kolejne sezony)
c) obcokrajowiec 1000 zł
d) zniżki opłat licencyjnych:
– drużyna juniorów 30%
– drużyn kadetów 25%
– drużyna młodzików 20%
– drużyna żaków 10%
– drużyna mini żaków 5 %

Klub ma obowiązek zgłosić drużynę do rozgrywek młodzieżowych do dnia 10 sierpnia (termin wykupienia licencji na nowy sezon).
Weryfikacja udziału zgłoszonych drużyn w systemie rozgrywek nastąpi do dnia 15.10.2009 (szczegółowe zasady w regulaminach rozgrywek). W przypadku nie wystawienia zgłoszonej drużyny klub dokonuje dopłaty licencyjnej do dnia 01.11.2009.

Rozdział V
C. Paragraf 15
Zawody powinny odbywać się w soboty lub w niedzielę. Dopuszcza się rozgrywanie meczu w środku tygodnia za zgodą obu klubów i PZR.

L. Ocena gry
Paragraf 40
Punktacja w rozgrywkach ligowych przedstawia się następująco:
1. Wygrana liczy się jako 4 lub 5 punktów
2. Remis liczy się jako 2 lub 3 punkty
3. Przegrana liczy się jako 0 lub 1 punkt
4. Walkower liczy się:
– minus 1 punkt dla drużyny przegrywającej walkowerem w meczu, który odbył się na boisku (w małych pkt. 0:25)
– minus 10 punktów za walkower za nieprzyjechanie na zawody (0:25 w małych punktach)

Regulamin dyscyplinarny
Rozdział IV
Paragraf 11
3. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry /czerwona kartka/ jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary przez właściwy organ dyscyplinarny /14 dni/ nie może brać czynnego udziału w żadnym meczu (bez względu na rodzaj rozgrywek). Zawodnik ma prawo stawić się na komisję dyscyplinarna celem złożenia wyjaśnień. Komisja dyscyplinarna może wezwać zawodnika celem złożenia wyjaśnień. Musi to nastąpić w terminie do 14 dni od nałożenia kary
Paragraf 12
11. Za nieprzybycie na mecz centralnych rozgrywek seniorów wymierza się karę:
a) ekstraliga – 10.000,- (dziesięć tysięcy złotych)
b) Puchar Polski – 10.000,- (dziesięć tysięcy złotych)
c) I liga – 5.000,- (pięć tysięcy złotych)
d) ekstraliga 7 – 3.000,- (trzy tysiące złotych)
c) II liga, inne rozgrywki rugby 7 – do 1.000,- (tysiąc złotych).
Paragraf 13
8. Warunkiem otrzymania lub przedłużenia licencji klubowej jest uregulowanie zaległości finansowych wobec PZR.

Regulamin Pucharu Polski
II. Uczestnictwo
1. W rozgrywkach Pucharu Polski obowiązkowo (pod sankcją kar finansowych) biorą udział zespoły ekstraligi i i ligi oraz zespoły, które zgłosiły swój udział do PZR w przewidzianym terminie.

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów
II. Uczestnictwo
5. Zgodnie z regulaminem współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo (Polska Federacja Sportu Młodzieżowego) w zawodach podsystemu mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający obywatelstwo polskie .
III. System zawodów
6. Do ósemki finalistów awansują:
– zwycięzcy grup eliminacyjnych, w których bierą udział minimum trzy drużyny (przy dwóch obie mają prawo udziału w barażach)
Dalsze zasady awansu do finałów oraz system baraży zostaną ustalone przez PZR po weryfikacji rozgrywek regionalnych.
Powyższe zapisy dotyczą także O.O.M.

Exit mobile version