Site icon rugby.info.pl

Zmiany w regulaminach Licencji Trenerskich

W dniu 20 marca 2015 z inicjatywy Macieja Misiak – Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Rugby po konsultacjach środowiskowych oraz z ekspertami, roboczych dyskusji w gronie Rady Trenerów zostały wprowadzone zmiany z regulaminie Licencji Trenerskich.

Zmiany miały na celu

1. Zlikwidowanie spłaszczonej struktury uprawnień trenerskich

1. Stworzenie klarownej ścieżki rozwoju dla trenerów i instruktorów

2. Gradacje uprawnień licencyjnych dla trenerów i instruktorów

3. Połączenie specjalizacji z odpowiednim kierunkowym permanentnym szkoleniem (co roczna aktywność w doszkalaniu wszystkich trenerów, jednak zróżnicowanie szkoleń ze względu na kategorie wiekowe, poziom wiedzy i doświadczenie)

Nowe kategorie trenerskie . . .

Nowe kategorie trenerskie

1. R-T-Ż – uprawnia do prowadzenie grup:

* rugby TAG

* rugby TOUCH

* rugby żak

* rugby mini-żak

* rugby dzieci

2. M-K-J – uprawnienia do prowadzenia grup

* młodzik (U14)

* kadet (U16)

* junior (U18)

Przedłużyć w/w wymienioną licencje można tylko odbywając szkolenia lub uczestnicząc w roli trenera podczas Ogólnopolskich Konsultacji Kadr Wojewódzkich

3. S – uprawnienia do prowadzenia grup seniorskich

4. TRENER-PZR – uprawnienia do prowadzenia wszystkich grup

* wszyscy trenerzy posiadający \\\”stare\\\” uprawnienia Trener II klasy, Trener I klasy oraz Trener klasy mistrzowskiej, uprawnienia Rugby World minimum Coach/Edukator Level 2 (oraz aktualną licencje na rok 2015) automatycznie nabywają w/w licencję

5. TRENER EDUKATOR-PZR
uprawnienia do prowadzenia Kursów Licencyjnych

6. TRENER EDUKATOR-RUGBY WORLD/EUROPA
uprawnienia do prowadzenia Kursów Licencyjnych oraz szkoleń Rugby World

7. TRENER MISTRZ/EKSPERT

klasa nadawana honorowo za zasługi i prace w pionie szkolenia centralnego w PZR nadawana na wniosek Rady Trenerów zatwierdzana przez Zarząd Polskiego Związku Rugby> Uprawnienia te pozwalają na pracę ze wszystkimi grupami oraz szkolenia innych trenerów.

Stare uprawnienia

RT, M, J, S

zostają aż do wygaśnięcia. Trenerzy posiadający te licencje szkoleniowe będą na nowo zaklasyfikowani na podstawie wcześniej nabytych uprawnień (np. Trener I klasy) swojej pracy i szkoleń uzupełniających lub co rocznych szkoleń licencyjnych.

Maciej Sylwester Misiak

Kierownik Wyszkolenia Polskiego Związku Rugby

Exit mobile version